Kåren har glädjen att disponera två platser i Strängnäs med omnejd för vår verksamhet.

Scoutgården i Strängnäs

Scoutgården i Strängnäs

På Scoutvägen 1, centralt i Strängnäs, ligger vår Scoutgård. Huset byggdes 1938 på en tomt som kåren fick till skänks av kommunen och när huset stod färdigt invigdes det av Folke Bernadotte. På den stora, härliga naturtomten finns idag två byggnader, huvudbyggnaden och den så kallade Seniorgården, som används som förråd och verkstad.

På Scoutgården har vi de flesta av våra vanliga veckomöten och en del övernattningar och här finns gott om utrymme för varierad verksamhet både inomhus och utomhus.

Entrén upp till Scoutgården
Baksidan av Scoutgården med sittstockar och eldstad

Sundtorp

Hajktorpet

Sundtorp är kårens hajktorp i närheten av Björndammen längs väg 55 söder om Strängnäs. Kåren har bedrivit verksamhet vid här sedan slutet av 1950-talet. Till en början arrenderades torpet, men i mitten av 1990-talet köpte kåren fastigheten.

Sundtorp används ofta för utflykter, hajker och övernattningar och vi har haft ett antal sommarläger där genom åren. På tomten finns förutom själva torpet också ett uthus, ett flertal dass och ett fast vindskydd. Det finns en stor öppen gräsyta med gott om plats för våra läger och andra aktiviteter.

Sundtorp i vinterskrud
Vindskyddet vid Sundtorp